Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana
Strona główna » Informacje ogólne » Przedmiot działania

Informacje ogólne: Przedmiot działania

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Pilski, zwanym dalej „Organizatorem” i Miasto Piła, zwanym dalej „Współorganizatorem”.

1. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Organizator, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Pile, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Współorganizator, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Piły.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu.

Siedzibą Biblioteki jest Miasto Piła, a terenem jej działalności Powiat Pilski i Miasto Piła w województwie wielkopolskim.

 

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Powiatu i Miasta.
Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie  sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Powiatu i Miasta.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;
3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
6) koordynowanie gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie Powiatu;
7) udzielanie pomocy metodycznej bibliotekom publicznym na terenie Powiatu, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich;
8) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Powiatu i Miasta;
9) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Powiatu i Miasta.

 


drukuj    

wstecz